Προοπτικη

Συστήματα Μηχανογράφησης & Πληροφορικής

Προοπτική

Συστήματα

Μηχανογράφησης

& Πληροφορικής

Michalakopoulou 116

Athens - 115 27

Phone. :210 - 7717171

Fax. :210 - 7717171

mobile  :6944 - 530010

info@dentaclinic2000.gr